Bán đất Bên Hông Trường Lê Đình Chinh – 0986617172