QUỐC HỘI THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 10 QUỐC HỘI KHÓA XIV

Chiều ngày 17/11/2020, tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV, sau khi nghe Phó Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Trường Giang trình bày Dự thảo Nghị quyết Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết này, với đa số đại biểu tán thành. …

QUỐC HỘI THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 10 QUỐC HỘI KHÓA XIV Read More »